Therapie

Bewegen speelt een essentiële rol bij verbeteren en behoud van gezondheid en/of voorkomen van gezondheidsproblemen. Wanneer bewegen minder makkelijk gaat kan praktijk Soepel u, met of zonder hulpmiddelen, begeleiden en ondersteunen.

Wij zijn een oefentherapeute Cesar en een fysiotherapeute en hebben onze krachten gebundeld. Wij richten ons op de ouder wordende mens, mensen met chronische aandoeningen en revalidatie na ziekenhuisopname. Doordat wij al een aantal jaren samenwerken, weten wij precies waar wij elkaar kunnen aansturen en aanvullen en zijn op die manier voor de cliënt zeer waardevol. Uw thuissituatie is voor ons leidend in de behandeling van uw klachten. Wij denken in mogelijkheden. Samen met u streven we ernaar om uw persoonlijke behandeldoelen te behalen.
 
De therapie die wij geven focust zich op het beïnvloeden van het houding- en bewegingsgedrag. We behandelen stoornissen die het bewegen kunnen beperken, oefenen met u en/of focussen ons op functionele aspecten van het dagelijkse leven.

Bij beperkingen kunt u bijvoorbeeld denken aan moeite hebben met wassen en aankleden, het  moeilijk kunnen uitvoeren van uw hobby, of moeite hebben met bewegen door  een beroerte of doordat u een prothese heeft gekregen.
 
Samenwerking met de huisarts, thuiszorg, mantelzorgers, familie en ergotherapeut zien wij, indien van toepassing, als zeer belangrijk en van groot belang voor de cliënt.

Wij garanderen een enthousiaste en uitdagende manier van behandelen.
 
Wij werken conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) om uw privacy te waarborgen. Daarnaast staan we ingeschreven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR).

© Copyright 2016, 2017 Praktijk Soepel. All Rights Reserved.